Chat with us, powered by LiveChat

Trận 4 CPC2 14/06/2024 – Gà Anh Bảo Sting Bị Đá Không Đứng Nổi

Trận 4 CPC2 14/06/2024 giữa gà của anh Tâm và gà của anh Bảo Sting, gà anh Bảo đá quá chiến mang lúa về cho chủ.

Trạng gà: đồng trạng 3200g

Gà đỏ của anh Tâm

Gà xanh của anh Bảo

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *