Chat with us, powered by LiveChat

Trận 4 CPC2 30/06/2024 – Anh Dự Cầm Gà Khét Duyên Ti Phục Thù Bảo Sting

Trận 4 CPC2 30/06/2024 giữa anh Dự Bảo Lộc và anh Phước Cần Thơ, anh Dự cầm gà khét của anh Duyên Ti phục thù thành công anh Bảo Sting

Trạng gà: đồng trạng 3300g

Gà đỏ của anh Dự BL

Gà xanh của anh Phước CT

Đá đồng xổ 200 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *