Chat with us, powered by LiveChat

Trận 4 CPC2 Ngày 19/05/2024 – Anh Thái BT Và Anh Phước ĐT Xổ Đá 30

Trận 4 CPC2 ngày 19/05/2024 giữa cánh gà Bình Thuận và cánh gà Đồng Tháp của Anh Thái BT và Anh Phước DT xổ đá 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3350g

Anh Phước DT gà đỏ

Anh Thái BT gà xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *