Chat with us, powered by LiveChat

Trận 40 CPC2 02/06/2024 – Được Chấp 2 Cây Trên Anh Bảo Sting Vẫn Thua

Trận 40 CPC2 02/06/2024 giữa anh Sơn và anh Bảo Sting, gà anh Bảo Sting được chấp 2 cây cựa trên nhưng vẫn thua gà anh Sơn.

Trạng gà: chênh lệch 300g

Gà đỏ nặng 3070g của anh Sơn

Gà xanh nặng 2770g của anh Bảo Sting

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *