Chat with us, powered by LiveChat

Trận 41 CPC2 12/06/2024 – Anh Mỹ Liều Gặp Anh Bảo Sting Cực Căng

Trận 41 CPC2 12/06/2024 giữa gà anh Mỹ Liều và gà anh Bảo Sting, trận đấu quá căng thẳng gà đỏ của anh Mỹ dí đá gà xanh chạy không kịp.

Trạng gà: chênh lệch 50g

Gà đỏ nặng 2500g của anh Mỹ

Gà xanh nặng 2450g của anh Bảo

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *