Chat with us, powered by LiveChat

Trận 41 CPC3 06/07/2024 – Gà Điều Anh Xuân Đá Chà Như Chổi Chà

Trận 41 CPC3 06/07/2024 giữa anh Hai Hóc Môn và anh Xuân, mẻ gà điều của anh Xuân đá chà như cây chổi chà đang quét khiến gà đồng của anh Hai HM cũng chịu không nổi.

Trạng gà: chênh lệch 100g

Gà đỏ của anh Hai HM

Gà xanh của anh Xuân

Đỏ đá xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *