Chat with us, powered by LiveChat

Trận 41 CPC3 08/07/2024 – Toàn Trắng Phục Thù Hiển Long Xuyên

Trận 41 CPC3 08/07/2024 giữa anh Toàn Trắng Trà Vinh và anh Hiển Long Xuyên, trận này anh Toàn Trắng quyết tâm phục thù đưa mẻ gà cọp vào đá 1 chân hạ gục luôn đối thủ.

Trạng gà: chênh lệch 80g

Gà đỏ nặng 2760g của anh Toàn Trắng TV

Gà xanh nặng 2680g của anh Hiển LX

Đá đồng xổ 300 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *