Chat with us, powered by LiveChat

Trận 43 CPC2 10/07/2024 – Gà Anh Lộc Chấp 1 Cựa, Gà Anh Tùng Chồng Độ

Trận 43 CPC2 10/07/2024 giữa anh Lộc và anh Tùng, lại thêm 1 trận đấu hấp dẫn khi cánh gà anh Lộc chấp 1 cây cựa còn gà anh Tùng thì chồng độ.

Trạng gà: chênh lệch 40g

Gà đỏ nặng 1300g của anh Lộc

Gà xanh nặng 1260g của anh Tùng

Xanh đá ăn 8 xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *