Chat with us, powered by LiveChat

Trận 44 CPC2 10/07/2024 – Gà Anh Thanh TĐ Hạ Bảo Sting Nhanh Chóng

Trận 44 CPC2 10/07/2024 giữa anh Thanh Thủ Đức và anh Bảo Sting, mẻ gà của anh Bảo Sting gặp ngay đối thủ cứng cựa bị gà khé của anh Thanh TĐ đá ói xỉu.

Trạng gà: chênh lệch 150g

Gà đỏ của anh Thanh TĐ

Gà xanh của anh Bảo Sting

Đỏ đá ăn 7 xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *