Chat with us, powered by LiveChat

Trận 5 CPC1 02/07/2024 – AZ888 Chiến Thắng Áp Đảo Trận Ra Quân

Trận 5 CPC1 02/07/2024 giữa cánh gà mới nổi AZ888 và anh Minh Sóc Trăng, gà AZ888 vẫn tiếp tục thể hiện đẳng cấp bằng chiến thắng áp đảo.

Đồng trạng gà 2900g

AZ888 gà đỏ

Anh Minh gà xanh

Đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *