Chat with us, powered by LiveChat

Trận 5 CPC1 08/06/2024 – Pha Té Ngã Khó Hiểu Của Gà Anh Mỹ Liều

TrậnCPC1 08/06/2024

Trạng gà: đồng trạng 3700g

Gà đỏ của anh Mỹ Liều

Gà xanh của anh Minh

Đá đồng xổ 30 triệu

Trận chiến giữa anh Mỹ Liều và anh Minh. Gà bướm của anh Mỹ Liều có một pha té ngã khó hiểu và thua ngay sau đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *