Chat with us, powered by LiveChat

Trận 5 CPC1 Ngày 18/05/2024 – Anh Phụng TN Với Anh Bảo Sting Xổ Đá 200

Trận 5 CPC1 ngày 18/05/2024 giữa anh Phụng Tây Ninh và anh Bảo Sting xổ đá 200 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3100g

Anh Bảo Sting thả gà đỏ

Anh Phụng Tây Ninh thả gà xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *