Chat with us, powered by LiveChat

Trận 5 CPC2 07/06/2024 – Gà Anh Thanh Tung Cước Độc

Trận 5 CPC2 07/06/2024

Trạng gà: chênh lệch 240gram

Gà đỏ nặng 2940g của anh Thanh

Gà xanh nặng 2700g của anh Phước

Đỏ đá ăn 7 xổ 50 triệu

Anh Phước thất thủ ngay trận đầu ra quân khi gặp ngay đối thủ cứng cựa như anh Thanh, gà anh Thanh đá đòn nào dính cựa đòn đó khiến gà anh Phước gục tại chỗ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *