Chat with us, powered by LiveChat

Trận 5 CPC2 09/06/2024 – Gà Anh Phong Canh Đá Quá Khôn Khéo

Trận 5 CPC2 09/06/2024 giữa anh Phong và anh Phước. Gà đỏ que của anh Phong đá quá khôn khéo khiến gà bướm của anh Phước không còn cơ hội nào.

Trạng gà: chênh lệch 150g

Gà đỏ nặng 3650g của anh Phong

Gà xanh nặng 3500g của anh Phước

Đỏ đá ăn 8.5 xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *