Chat with us, powered by LiveChat

Trận 5 CPC2 14/06/2024 – Gà Anh Mỹ Liều Đá Đối Thủ Ho Ra Máu

Trận 5 CPC2 14/06/2024 giữa gà của anh Trường và gà của anh Mỹ Liều, quá đen cho gà anh Trường bị gà anh Mỹ nài đá ho ra máu.

Trạng gà: chênh lệch 80g

Gà đỏ nặng 3000g của anh Trường

Gà xanh nặng 2920g của anh Mỹ

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *