Chat with us, powered by LiveChat

Trận 54 CPC3 Ngày 27/05/2024 – Gà Đen Anh Duyên Ti Xổ Đá 300

Trận 54 CPC3 ngày 27/05/2024 giữa gà đen anh Duyên Ti và Anh Sen Vĩnh Châu xổ đá 300 triệu

Anh Duyên Ti thả gà đỏ trạng gà 3300g (đá ăn 8.5)

Anh Sen thả gà xanh trạng gà 3150g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *