Chat with us, powered by LiveChat

Trận 55 CPC3 13/06/2024 – Anh Sen Và Duyên Ti Giao Lưu Xổ Đá 300

Trận 55 CPC3 13/06/2024 là trận đấu giao lưu nhẹ 300 triệu giữa anh Sen Vĩnh Châu và anh Duyên Ti

Trạng gà: chênh lệch 60g

Anh Sen gà đỏ trạng 2900g (đá ăn 9)

Duyên Ti gà xanh trạng 2840g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *