Chat with us, powered by LiveChat

Trận 59 CPC3 13/06/2024 – Gà Duyên Ti Nhẹ Hơn 500G Đồng Xổ Với Anh Sen

Trận 59 CPC3 13/06/2024 tiếp tục là trận đấu giữa anh Sen Vĩnh Châu và Duyên Ti, nhưng trận này gà Duyên Ti nhẹ hơn đến 5 chấm gà.

Trạng gà: chênh lệch 500g

Anh Sen gà đỏ trạng 3000g chấp 1 cựa trên

Duyên Ti gà xanh trạng 2500g

Tiếp tục đồng xổ 300 triệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *