Chat with us, powered by LiveChat

Trận 6 CPC1 04/06/2024 – Tấn Công Áp Đảo Nhưng Thua Ngược Gà Anh Ton

Trận 6 CPC1 04/06/2024 giữa anh Tú Bình Phước và anh Ton, gà anh Tú đâm như sấm chớp nhưng gà đối thủ không gục, kết quả thua ngược quá đáng tiếc.

Trạng gà: đồng trạng 2700g

Gà đỏ của anh Tú Bình Phước

Gà xanh của anh Ton

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *