Chat with us, powered by LiveChat

Trận 6 CPC1 08/06/2024 – Phương Tóc Dài Tiếp Tục Thắng Ở Trạng Gà Nhỏ

TrậnCPC1 08/06/2024

Trạng gà: đồng trạng 2650g

Gà đỏ của anh Phụng

Gà xanh của anh Phương Tóc Dài

Đá đồng xổ 30 triệu

Trận chiến giữa anh Phụng và anh Phương Tóc Dài. Lần này anh Phương lại tiếp tục khẳng định rằng đá trạng gà nhỏ anh không ngán 1 ai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *