Chat with us, powered by LiveChat

Trận 6 CPC1 27/06/2024 – Gà Anh Cực Có Chân Xạo Lờ

Trận 6 CPC1 27/06/2024 giữa anh Cấm và anh Cực, gà anh Cấm giành được lợi thế ngay từ đầu đá dồn dập đối thủ và dí bạc xuống còn ăn 5 nhưng không ngờ gà anh Cự có chân xạo lờ và giành chiến thắng.

Trạng gà: 160g

Gà đỏ nặng 3080g của anh Cấm

Gà xanh nặng 2920g của anh Cực

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *