Chat with us, powered by LiveChat

Trận 6 CPC1 Ngày 10/05/2024 – Anh Tâm Và Anh Bảo Sting Xổ Đá 30

Trận 6 CPC1 ngày 10/05/2024 là trận đá xổ diễn ra giữa anh Tâm gặp anh Bảo Sting.

Cặp chiến kê xuất hiện trong trận này là khét chân xanh và bướm chân vàng, đây là trận đấu hấp dẫn mở đầu các trận chồng độ sau giữa anh Tâm và anh Bảo.

Trạng gà: chênh lệch 0.5 không đáng kể

Gà đỏ: Bảo Sting 2800g

Gà xanh: anh Tâm 2750g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *