Chat with us, powered by LiveChat

Trận 6 CPC1 Ngày 28/05/2024 – Anh Mỹ Liều Và Phương Tóc Dài

Trận 6 CPC1 ngày 28/05/2024 là trận cáp đá xổ 30 triệu giữa anh Mỹ Liều và anh Phương Tóc Dài

Trạng gà: chênh lệch 90g

Anh Mỹ Liều thả gà đỏ nặng 3000g

Anh Phương Tóc Dài thả gà xanh nặng 2910g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *