Chat with us, powered by LiveChat

Trận 6 CPC2 07/06/2024 – Gà Anh Duy Đá Đòn Mã Kỵ Quá Hiểm

Trận 6 CPC2 07/06/2024

Trạng gà: đồng trạng 3000gram

Gà đỏ của anh Duy

Gà xanh của anh Bình Sài Gòn

Đá đồng xổ 50 triệu

Trận đấu giữ anh Duy và anh Bình Sài Gòn, trận này gà anh Bình SG bị tấn công áp đảo không kịp trở tay và nằm gục ngay sau đó với đòn mã kỵ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *