Chat with us, powered by LiveChat

Trận 6 CPC2 31/05/2024 – Gà Anh Bảo Sting Đâm Như Cái Máy Khâu

Trận 6 CPC2 31/05/2024 giữa anh Tâm và anh Bảo Sting, mặc dụ trạng nhỏ hơn nhưng gà anh Bảo vẫn là cái gì đó khác biệt.

Trạng gà: đỏ hơn xanh 150g

Anh Tâm thả gà đỏ nặng 2500g

Anh Bảo Sting thả gà xanh 3350g

Xổ đá 100 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *