Chat with us, powered by LiveChat

Trận 6 CPC3 13/06/2024 – Gà Cọp Anh Toàn Đụng Độ Xanh Bông Anh Tuấn

Trận 6 CPC3 13/06/2024 giữa gà anh Toàn và gà anh Tuấn HM, gà xanh bông đụng độ phải gà cọp cũng mạnh nhưng phải chào thua đáng tiếc.

Trạng gà: đồng trạng 3500g

Gà đỏ của anh Toàn

Gà xanh của anh Tuấn HM

Đá đồng xổ 100 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *