Chat with us, powered by LiveChat

Trận 6 CPC3 24/06/2024 – Tính Gaking Rớt Nài Ở Trận Gà Đầu Tiên

Trận 6 CPC3 24/06/2024 giữa anh Tính Gaking và anh Toàn Trà Vinh, mở màn thất bại ngay trận đầu ra quân của anh Tính Gaking, gà của anh Toàn đá cựa đâm chắc nịch một chân dính lưng khiến gà anh Tính ói luôn.
Trạng gà: đồng trạng 3350g
Gà đỏ của anh Tính Gaking
Gà xanh của anh Toàn TV
Đá đồng xổ 500 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *