Chat with us, powered by LiveChat

Trận 7 CPC1 06/06/2024 – Anh Mỹ Liều Quá Đen Khi Đụng Độ Với Anh Đỏ

Trận 7 CPC1 06/06/2024

Trạng gà: đồng trạng 3100gram

Gà đỏ của anh Mỹ Liều

Gà xanh của anh Đỏ

Đá đồng xổ 30 triệu

Anh Mỹ Liều khá là đen khi đụng phải anh Đỏ và bị chặn ngay chuỗi thắng, gà đỏ chiếm ưu thế ngay từ đầu trận nhưng về sau lại bị gà xanh tung đòn cước như trời giáng khiến gà đỏ của anh Mỹ Liều bỏ chạy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *