Chat with us, powered by LiveChat

Trận 7 CPC1 11/06/2024 – Vận Đen Của Anh Mỹ Liều, Tiếp Tục Bại Trận

Trận 7 CPC1 11/06/2024 giữa gà của anh Tân và gà của anh Mỹ, gà xanh của anh Mỹ tiếp tục ra sân nhưng không đỡ nổi gà bướm liền bị thua ngay sau đó.

Trạng gà: đồng trạng 2470g

Gà đỏ của anh Tân

Gà xanh của anh Mỹ

Đá đồng xổ 30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *