Chat with us, powered by LiveChat

Trận 7 CPC1 Ngày 01/07/2024 – Gà Anh Danh Đá 1 Chân Nghiệt Lụm Tiền

Trận 7 CPC1 ngày 01/07/2024 giữa anh Tôn và anh Danh xổ đá 30 triệu, gà chuối chân xanh của anh Danh đá 1 chân nghiệt hạ gà úa quá hay

Đồng trạng gà 3000g

anh Tôn gà đỏ và anh Danh gà xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *