Chat with us, powered by LiveChat

Trận 7 CPC1 Ngày 09/05/2024 – Tính Gà King Giao Lưu Hiển Long Xuyên

Trận 7 CPC1 ngày 09/05/2024 giữa 2 idol của Thomo là anh Tính Gà King và chú Hiển Long Xuyên giao lưu nhẹ xổ đá 30 triệu.

Trạng gà: đồng trạng 2900g

Anh Tính Gà King thả gà đỏ

Chú Hiển Long Xuyên thả gà xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *