Chat with us, powered by LiveChat

Trận 7 CPC1 Ngày 18/05/2024 – Anh Tân Rạch Giá Và Anh Vũ Xổ Đá 500

Trận 7 CPC1 ngày 18/05/2024 đánh dấu sự trở lại của idol Tân Rạch Giá sau một thời gian vắng bóng với trận xổ đá 500 triệu cùng anh Vũ

Trạng gà: đồng trạng 3300g

Anh Vũ thả gà đỏ

Anh Tân Rạch Giá thả gà xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *