Chat with us, powered by LiveChat

Trận 7 CPC2 09/06/2024 – Mẻ Bướm Hiệu Của Bảo Sting Đá 2 Chân Thắng

Trận 7 CPC2 09/06/2024 giữa anh Bảo Sting và anh Lũy. Mẻ gà bướm úa hiệu huyền thoại của anh Bảo Sting tiếp tục ra trận và đúng là quá đẳng cấp khi đá 2 chân thắng luôn gà anh Lũy.

Trạng gà: chênh lệch 100g

Gà đỏ nặng 3000g của anh Bảo Sting

Gà xanh nặng 2900g của anh Lũy

Đá đồng xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *