Chat with us, powered by LiveChat

Trận 7 CPC2 12/06/2024 – Gà Anh Thọ Đá 1 Cước Khiến Gà Đối Thủ Ói Máu

Trận 7 CPC2 12/06/2024 giữa gà anh Thọ và gà anh Bé, gà đỏ quá hay né đòn của gà xanh rồi đá một cước khi nào không hay khiến gà xanh ngã ngang ói máu.

Trạng gà: đồng trạng 3300g

Gà đỏ của anh Thọ

Gà xanh của anh Bé

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *