Chat with us, powered by LiveChat

Trận 7 CPC3 13/06/2024 – Bướm Úa Của Anh Bảo Sting Cũng Phải Chạy

Trận 7 CPC3 13/06/2024 giữa gà anh Bin và gà anh Bảo đỏ đá ăn 9, gà đỏ đá quá khiếp khiến gà của anh Bảo Sting cũng phải sợ chạy.

Trạng gà: chênh lệch 260g

Gà đỏ nặng 3550g của anh Bin

Gà xanh nặng 3290g của anh Bảo

Đá đồng xổ 200 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *