Chat with us, powered by LiveChat

Trận 8 CPC1 03/06/2024 – Anh Phương Tóc Dài Thất Bại Trước Anh Hà

Trận 8 CPC1 03/06/2024 giữa anh Hà và anh Phương Tóc Dài, gà chuối mồng chớp của anh Phương bại trận trước gà của anh Hà.

Trạng gà: chênh lệch 60g

Gà đỏ nặng 2570g của anh Hà

Gà xanh nặng 2510g của anh Phương Tóc Dài

Đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *