Chat with us, powered by LiveChat

Trận 8 CPC1 04/07/2024 – Cánh Gà AZ888 Giành Chiến Thắng Dễ Dàng

Trận 8 CPC1 04/07/2024 là trận đấu giữa anh Hải Bến Tre và AZ888, gà AZ888 dễ dàng giành chiến thắng ở trận thứ 2 ra quân.

Đồng trạng gà 3200g

Anh Hải gà đỏ

AZ888 gà xanh

Xổ đá 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *