Chat with us, powered by LiveChat

Trận 8 CPC1 09/07/2024 – Gà Anh Cơm Đá Không Cho Đối Thủ Cơ Hội

Trận 8 CPC1 09/07/2024 giữa anh Cơm và anh Minh Long An, mẻ gà của anh Cơm đá quá đẳng cấp không cho cánh gà que của anh Minh LA có cơ hội chống cự.

Trạng gà: chênh lệch 60g

Gà đỏ nặng 2900g của anh Cơm

Gà xanh nặng 2840g của Minh LA

Đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *