Chat with us, powered by LiveChat

Trận 8 CPC2 14/06/2024 – Gà Anh Tám Đá Đối Thủ Khiếp Sợ Chạy Khỏi Bồ

Trận 8 CPC2 14/06/2024 giữa gà của anh Tám và gà của anh Xuân, gà đỏ anh Tám đá quá chiến cựa nào cựa nấy vào đầu đối thủ, gà xanh ói máu khiếp sợ nhảy khỏi bồ.

Trạng gà: đồng trạng 3400g

Gà đỏ của anh Tám

Gà xanh của anh Xuân

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *