Chat with us, powered by LiveChat

Trận 8 CPC3 08/07/2024 – Gà Anh Ton Đá 3 Chân Hạ Gà Anh Toàn Trắng

Trận 8 CPC3 08/07/2024 giữa anh Toàn Trắng Trà Vinh và anh Ton, gà anh Ton đá quá khủng khiếp khi mới nạp 3 chân đã hạ gục được gà anh Toàn Trắng 1 cách dễ dàng.

Trạng gà: đồng trạng 3250g

Gà đỏ của anh Toàn Trắng TV

Gà xanh của anh Ton

Đá đồng xổ 200 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *