Chat with us, powered by LiveChat

Trận 8 CPC3 13/06/2024 – Gà Úa Anh Bảo Sting Tiếp Tục Gặp Gà Cọp

Trận 8 CPC3 13/06/2024 giữa gà anh Bình và gà anh Bảo Sting, gà úa hiệu của Idol Bảo gặp gà cọp của anh Bình bỏ chạy bất ngờ.

Trạng gà: đồng trạng 3200g

Gà đỏ của anh Bình

Gà xanh của anh Bảo Sting

Đá đồng xổ 100 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *