Chat with us, powered by LiveChat

Trận 8 CPC3 24/06/2024 – Trường Đồng Nai Thất Thủ 3 Trận Liên Tiếp

Trận 8 CPC3 24/06/2024 giữa anh Trường Đồng Nai và anh Toàn Trà Vinh, hôm nay có lẽ là một ngày kém may mắn đối với anh Trường ĐN khi thua 3 trận liên tiếp, tổng tiền xổ thua 3 trận là 900 triệu chưa tính đá hàng xáo ở ngoài.
Trạng gà: đồng trạng 3270g
Gà đỏ của anh Trường ĐN
Gà xanh của anh Toàn TV
Đá đồng xổ 200 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *