Chat with us, powered by LiveChat

Trận 9 CPC1 02/07/2024 – Trận Đối Đầu Kịch Tính Giữa 2 Anh Minh

Trận 9 CPC1 02/07/2024 giữa anh Minh Long An và anh Minh Sóc Trăng diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn, người chiến thắng đơn giản là người may mắn hơn.

Đồng trạng gà 3070g

Anh Minh LA gà đỏ

Anh Minh ST gà xanh

Đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *