Chat with us, powered by LiveChat

Trận 9 CPC1 17/06/2024 – Tính Gaking Thả Gà Dí Bạc, Nhưng Thua Ngược

Trận 9 CPC1 17/06/2024 giữa AZ888 và anh Danh, nài gà cho AZ888 vẫn là anh Tính Gaking và với phong độ đang có gà AZ888 dí bạc gà Danh nhưng phút cuối lại thua ngược đáng tiếc.
Trạng gà: đồng trạng 2900g
Gà đỏ của AZ888
Gà xanh của anh Danh
Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *