Chat with us, powered by LiveChat

Trận 9 CPC1 25/06/2024 – Gà Tân Inox Đâm Không Chết, Cái Kết Nằm

Trận 9 CPC1 25/06/2024 giữa anh Tân Inox và anh Móm, gà của anh Tân Inox tấn công dồn dập gà đối thủ nhưng không hiệu quả cái kết phải nhận lấy trái đắng.

Trạng gà: đồng trạng 3350g

Gà đỏ của anh Tân Inox

Gà xanh của anh Móm

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *