Chat with us, powered by LiveChat

Trận 9 CPC1 Ngày 29/04/2024 – Gà Đá Đòn Độc 30 Giây Dí Bạc 5 Lai

Trận 9 CPC1 ngày 29/04/2024 diễn ra giữa gà điều của anh Mỹ Liều đá xổ với gà bướm của anh Trạng cáp đá 30 triệu

Trạng gà : thua nửa chấm

Gà đỏ của anh Mỹ Liều nặng 2500g

Gà xanh của anh Trạng nặng 2550g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *