Chat with us, powered by LiveChat

Trận 9 CPC2 26/06/2024 – Đẳng Cấp Gà Anh Hải, Đá 1 Chân Ăn Luôn

Trận 9 CPC2 26/06/2024 giữa anh Hải và anh Si, cánh gà của anh Hải đá quá đẳng cấp phải nói là đòn cước quá độc và hiểm, vừa thả gà bay vào đá 1 chân gà anh Si té ngã luôn.

Trạng gà: đồng trạng 3000g

Gà đỏ của anh Hải

Gà xanh của anh Si

Đá đồng xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *