Chat with us, powered by LiveChat

Trận 9 CPC3 17/06/2024 – Lính Duyên Ti Nài Gà, Thua Trên Thế Thắng

Trận 9 CPC3 17/06/2024 giữa anh Nhã và anh Học, nài gà cho gà anh Nhã là Lính của Duyên Ti, gà đá một đòn loại giò đối thủ nhưng tiếc lại để bị thua trên thế thắng.
Trạng gà: đồng trạng 2950g
Gà đỏ của anh Nhã
Gà xanh của anh Học
Đá đồng xổ 100 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *