Chat with us, powered by LiveChat

Xổ Đá 1 Tỷ Giữa Anh Bằng Và Anh Sen Tại Bồ CPC3 Ngày 31/03/2024

Đây chắc chắn là trận đấu hay nhất từ đầu năm 2024 đến giờ, một thông tin thú vị gà xanh là của trại gà nhập bên Mỹ gửi về đá (đây là chỗ mà anh Mõ Hóc Môn, anh Hiển Long Xuyên hay nhập gà về Việt Nam).

Xổ đá 1 tỷ giữa anh Bằng và anh Sen tại bồ CPC3 ngày 31/03/2024, anh Sen Vĩnh Châu, Sóc Trăng (gà đỏ) đá với anh Bằng (gà xanh)

Trạng gà: 2760g

Bên đỏ là anh Sen thả gà

Bên xanh là anh Tính Gà King thả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *